Folklore - Mi kondre tru

Mi kondre tru
Mi lobi yu
Yu moi tu na mi 'ai
A boen fu yu
Mi suku tru,
Na ogri musu wai


A pisi doti
Pe mi de
Tru mi mus' lobi hen,
Di Gado poti mi dape
Fu tan wan pisi ten


Pe mi tata en mi mama
En mi famiri de
Krin lobi noiti mu keba
Fu tan mi na den sei


Mi begi Gado, fu hen han'
Mus' hori kibri wi
En fu wi kondre mus' kan njan
A boen, di hen 'e gi


Fu rust en vrede musu tan
Na kondre alape
Na mindri fu mi kondreman
En suma na mi sei


A reti bribi muso gro
Fu gi wi tranga dan
Te wi verhuizi, fu wi go
Na kondre Kanaan


Yu sabi, pe da kondre de
En san de luku yu
A de so fara jandasei
En moro moi fu tru

Reacties: Folklore - Mi kondre tru

Er zijn geen reacties gevonden.


Een reactie plaatsen? Maak eerst een account aan!