John Clay, BMR - Baila Ku Mi Dushi

Baby bo ta tutu so nice kara'sina dushi

Bo kurpa sina sexy kana bini flexi

Kaminda bo ta dansi 

Yeah yeah yeah so nice


Baby yu nee yu, ja yu so nice

Yu'e giem a vibe sa mi ab fanowdu

So come a bit closer real G ne wine 

Ma yu mi wan dozer

Owru dansmang de schijn e kong baka

Come on ma we both came here for a good time slow wine

Let the good times ride yeah

Wine slow (3x) like you want some more

I know (3x) like you want some 


Baby bo ta tutu so nice kara'sina dushi

Bo kurpa sina sexy kana bini flexi

Kaminda bo ta dansi 

Yeah yeah yeah so nice


Baby  yu  na wang sa mi wani mi no kori

Marki  fu mi ati deng o sori

De no mang pori wij, bribi troe no bribi lee

Y'ab a waarde fu djamanti, me aksi wang okasi

No broko m'ati fu go denki tak mo trick ie

Wine slow (3x) like you want some more

I know(3x) like you want some 


Baby bo ta tutu so nice kara'sina dushi

Bo kurpa sina sexy kana bini flexi

Kaminda bo ta dansi 

Yeah yeah yeah so nice


Gi yu, gi yu mi ati e naki 

Me fir tranga no swaki

Kong dans anga mi kong swien nanga mi

Dushi doe die dans, dushi doe die dans (4x)

Gi yu, gi yu mi ati e naki 

Me fir tranga no swaki

Kong dans anga mi kong swieng nanga mi

Ey dushi bot a baila sensual mami

Bo ta hasi mi loco baila ku mi baby


Baby bo ta tutu so nice kara'sina dushi

Bo kurpa sina sexy kana bini flexi

Kaminda bo ta dansi 

Yeah yeah yeah so nice

Reacties: John Clay, BMR - Baila Ku Mi Dushi

Er zijn geen reacties gevonden.


Een reactie plaatsen? Maak eerst een account aan!