Lieve Hugo - Srefidensi

Vijfentwintig november

Sranan kies'  wan man pikin

Fa nen, fa nen

Srefidensi now

 

Vijfentwintig november

Sranan kies' wan uma pikin

Fa nen, fa nen

Srefidensi now


Wi na wi

Wi na famiri man

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)

 

Wiens a Coronie

Wiens a Nickerie

Wan famiri man o

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)

 

Winsi na Kotka, Winsi na Kalna

Wan famiri man o

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)


Sranan Liba,Para Liba

wan famir' man

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)


Wansi pe yu de

Wi na sranan man 

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)


Koni man, leri man

Kon na in sranan

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)


Bigi na pikin

Un mu; kon na in sranan

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)


Mek wi feti feti

Fu bow wi sranan

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)


Wi na wi

Mama ini wi sranan 

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)


Holland man

Amerkan man Sweden man

Turkey man

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)


Wi na wi 

Wan famiri man

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)


Meki wi go 

Na ini switi swit sranan

(Wi na wi)

(Wi na famiri man)


Vijfentwintig november

Sranan kies' wan man pikin

Fa nen fa nen

Srefidensi now

 

Vijfentwintig november

Sranan kies' wan uma pikin

Fa nen fa nen

Srefidensi now

Reacties: Lieve Hugo - Srefidensi

Er zijn geen reacties gevonden.


Een reactie plaatsen? Maak eerst een account aan!